English Version
 
 
ขั้นตอนการผลิตถุงพลาสติก:
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้เป็นเม็ดพลาสติกเกรต A นำเม็ดพลาสติกเกรดเอ มาผสมตามสูตรที่เน้นทั้งความเหนียวและความแข็งแรง เพื่อจะได้ถุงพลาสติกที่มีความใส เงางาม และเหนียวเก็บไว้ได้นาน
 
กระบวนการเป่า
การนำวัตถุดิบที่ผ่านการเตรียมแล้ว ป้อนเข้าสู่เครื่องอัดรีด (Extruder) ซึ่งจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200-230 องศา เพื่อให้เม็ดพลาสติกหลอมละลายผ่านหัวไดร์ เพื่อขึ้นรูปให้เป็นเนื้อฟิมล์พลาสติก และเครื่องจะทำการดึงปรับขนาดให้ได้รูปตาม ความต้องการ
 
กระบวนการพิมพ์
สำหรับถุงพลาสติกที่ต้องการพิมพ์รูปภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะนำฟิล์มที่ได้จากการเป่าขึ้นรูปแล้วมาเข้าเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะเป็นการพิมพ์ระบบ กราเวียร์ (GRAVURE) ที่ใช้สกรีนบล็อคในการพิมพ์แม่สีแต่ละสีโดยสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6 สี
 
 
 
 
ถุงพลาสติกพร้อมบริการ
พิมพ์โลโก้หรือพิมพ์โฆษณาตามต้องการ:


 
 
home plastic bag careers contact about