English Version
 
 
 
 
 

บริษัท แอร์โรแพค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เราเป็นหนึ่งใน ผู้ชำนาญการผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทั้งงานถุงพลาสติก ม้วนพลาสติก เล็ก ,ใหญ่ ,พิมพ์ ,ใส และงานถุงอุตสาหกรรมทุกชนิด เราจึงสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริษัท แอร์โรแพค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 146/12 ม.4 ซอยโอมาภักดีธรรม ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานเลขที่ 53(4)-5/31 สป. ประกอบการด้วยเครื่องจักรกลโรงงาน ได้ประกอบกิจการประเภทถุงพลาสติกไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เป็นพลาสติก เกรด A ซึ่งได้สั่งเม็ดพลาสติกโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด

เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ทางบริษัทฯได้ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จากความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เราใส่ใจในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด และรับรองคุณภาพ ให้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ประกอบกับการให้บริการหลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงเติบโตอย่างมั่นคงจนเป็นที่รู้จักในวงการบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างดี

 

 

 


 
 
home plastic bag careers contact about  
 
 
home plastic bag careers contact about